0  

Erdem

Bu ileti site özelliklerini test için kullanılıyor

Sayfayı düzenleyebiliyor muyuz?

C++ D Python

  yanıtla

Yanıt yaz

1
Erdem

import gtk.Ana;
import gtk.AnaPencere;

void main(string[] değişkenler)
{
  Ana.ilklendir(değişkenler);
  auto pencere = new AnaPencere("Basit örnek");
  pencere.tümünüGöster();
  Ana.çalıştır();
}

yanıtla

Yanıt yaz

Yanıt yaz


Yanıt yaz

1
Erdem

class Bekçi2():
  def __init__(self, dizin, kütük):
    self.dizin = dizin
    self.kütük = kütük
    self.okunanKayıtSayısı = 0
    print('Dizin', dizin)
    os.chdir(dizin)
    print('Kütük', kütük)

    if kütük.endswith('.log'):
      print('Log dosyası buldum')
      self.kayıtOku()

  def kayıtOku(self):
    with open(self.kütük, "rt") as dosya:

      while True:
        kalanSatırlar = list(islice(dosya, 5))
        if not kalanSatırlar:
          okunanKayıtSayısı = 0
          break
        #Okuduğumuz 5 satırı kullanan kod buraya gelecek
        if self.okunanKayıtSayısı >= 5:
          pass
        else:
          self.okunanKayıtSayısı = self.okunanKayıtSayısı + len(kalanSatırlar)
          self.kayıtYazdır(kalanSatırlar)

          for kayıt in kalanSatırlar:
            self.suricataKayıtİşle(kayıt)
            self.veriTabanınaKaydet()

yanıtla

Yanıt yaz

Yanıt yaz


Yanıt yaz


Yanıt yaz


Yanıt yaz